Планиране на квалификацията на педагогическите специалисти за 2017-2018-та учебна година

Monday, August 28th, 2017 | Uncategorized

Уважаеми колеги,

Във връзка с плановете за квалификация бихме искали да Ви уведомим, че Център за опит и идеи “Salve” провежда квалификация на педагогически специалисти с присъждане на кредити, като е вписан в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на педагогически специалисти с присъждане на кредити от Министерството на образованието и науката.

Ще се радваме заедно да реализираме Вашите бъдещи квалификационни планове, както и да бъдем полезни с конкретни практически инструменти и техники.

Salve завърши успешно първите шест месеца на своята квалификационна 2017-та година с обучени над 400 педагогически специалисти от общините Пловдив, София, Асеновград, Садово, Брезово, Марица, Родопи, Плевен, Враца, Първомай. Училищните колективи избраха теми като “Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване”, “Ефективно партньорство между педагогически специалисти и родители”, “Задаването на въпроси като интерактивен и иновативен метод за активизиране на учениците в учебния процес”, “Дебатът - интерактивен метод за активизиране на учениците в образователния процес”, “Професионалното портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти”, “Методи за превенция и справяне с агресивните прояви сред децата и учениците”. Задачите, които бяха изпълнени от колегите по време на обученията, са чудесен пример на ефективна работа и ресурс за бъдещи идеи и споделяне на опит.

Списък на одобрените програми:

•    Eфективни практики за работа на методическите обединения

•    Дебатът - интерактивен метод за активизиране на учениците в образователния процес

•    Ефективно партньорство между педагогически специалисти и родители

•    Задаването на въпроси като интерактивен и иновативен метод за активизиране на учениците в учебния процес

•    Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес

•    Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване

•    Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците

•    Как да научим учениците да общуват и работят в екип

•    Как да научим учениците и децата да мислят конструктивно, критично и творчески

•    Методи за превенция и справяне с агресивните прояви сред децата и учениците

•    Организиране и ръководене на образователния процес

•    Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене

•    Педагогически методи за превенция на употребата на наркотици и психоактивни вещества сред учениците

•    Педагогически стратегии за превенция на ранното напускане на учениците от училище

•    Професионалното портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•    Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения в педагогическия колектив

•    Формиране и развитие на умения за разработване и управление на проекти

•    Формиране на антитерористична култура сред учениците

•    Формиране на умения за действия при бедствия, аварии и кризисни ситуации

За кого са предназначени обученията

Обученията ни са предназначени за педагогически специалисти от всички специалности - в училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

Планиране

Темите и обученията могат да бъдат планирани при организацията на задължителната квалификация на педагогическите специалисти с присъждане на кредити, както и при организация на вътрешно институционалната задължителна ежегодна квалификация

Какво получава всеки участник

  • Удостоверение, с което се присъждат кредити, според Закона за училищно и предучилищно образование
  • Практически инструменти, които да се приложат в конкретната работа с ученици, родители, колеги
  • Power point - презентации
  • Полезни връзки и сайтове за конкретна работа
  • Теоретични материали по съответната тема
  • Лични консултации след обучението
  • Практически задачи, свързани с темата и пряката работа на педагогическите специалисти
  • Допълнителни информационни ресурси по темите

Компетентности, които развиваме:

Академична, педагогическа, комуникативна, организационна, административна.

Опит на Salve

От януари 2017 до този момент сме обучили с присъждане на кредити над 400 педагогически специалисти. През десетгодишната ни практика сме обучили над 5 000 педагогически специалисти, служители на фирми и общини.

Методология

Обученията се провеждат по методика, изработена от екипа на Salve, която е базирана на български опит, европейски стандарти и световни тенденции в образованието.

По време на обучението решаваме конкретни задачи, произтичащи от спецификата на педагогическите колективи, и използваме множество примери от практиката.

Участниците в обучението работят самостоятелно и в групи. Те получават много педагогически инструменти за конкретна работа с учениците, родителите, колегите.

Лицензиране

Център за опит и идеи Salve е вписан от Министерството на образованието и науката в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация.

Salve е сертифициран по международната система за качество ISO 9001:2015 за извършване на услуги в областта на образованието, изкуството и културата; PR и рекламата; организиране на обучения, курсове, консултации, семинари по придобиване на знания и умения.

Salve е лицензиран от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности.

Повече за Salve

Повече за Salve може да научите от нашето кратко представяне, в което сме описали методологията, опита ни, начина ни работа, членовете на екипа ни и тяхната кратка биография.

Приложения:

1. Представяне - Salve Квалификация на педагогически кадри

2. Анотация на програмите на Salve


За повече информация и контакти:

Лиляна Русковска, Управител

0888 88 70 73

Tags: , ,

Search

 

April 2021
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Archives